MQTT en Home Assistant Energie integratie

Terug naar index

Omnik Data Logger is geoptimaliseerd om te gebruiken met Home Assistant inclusief het nieuwe Energie dashboard via MQTT, maar ook voor andere Home Automation oplossingen die MQTT gebruiken is deze uitleg van toepassing.

Home Assistant MQTT discovery

Home Assistant ondersteund voor verschillende device types auto discovery. Enige voorwaarde dat we de MQTT integratie activeren binnen Home Assistant. Hiervoor hebben we een MQTT broker nodig. Deze kun je vinden in de officiële add-on store, maar je kunt ook een eigen MQTT broker gebruiken.

Een Nederlandstalige om MQTT te activeren vindt je b.v. hier: https://www.connectix.nl/mosquitto-mqtt-installeren-in-home-assistant/.

In de configuratie van je MQTT server is het nodig om ook een account voor Omnik Data Logger op te nemen zodat deze alle gevonden data kan publiceren en Home Assistant die kan vinden. Als je gebruik maakt van de Mosquitto MQTT broker Add-On binnen Home Assistant dan kun je bij het configuratie tabblad eenvoudig extra accounts toevoegen.

MQTT Activeren in Omnik Data Logger

Nu we een MQTT broker en account hebben kunnen we de data van onze Omvormer publiceren. Om te zien wat er gebeurt kan het handig zijn om mee te kijken met een MQTT client applicatie zoals MQTT Explorer.

In de configuratie van Omnik Datalogger schakelen we MQTT als volgt in:

omnikdatalogger:
 module: omniklogger
 class: HA_OmnikDataLogger
 timezone: Europe/Amsterdam
 city: Amsterdam
 interval: 360
 persistant_cache_file: C:/users/{gebruikersnaam}/.omnik/persistant_cache.json

 loglevel: DEBUG

 plugins:
  client: tcpclient

  output:
   - mqtt 

 client.tcpclient:
  plant_id_list:
   - '123'

 plant.123:
  inverter_address: 192.168.1.100
  logger_sn: 501234567

output.mqtt:
  username: mqtt_gebruikersnaam
  password: mqtt_wachtwoord
  discovery_prefix: homeassistant
  host: 192.168.x.x
  port: '1883'
  retain: True
  append_plant_id: false
  # Omnik
  current_power_name: Vermogen zonnepanelen
  total_energy_name: Gegenereerd totaal
  today_energy_name: Gegenereerd vandaag
  last_update_name: Laatste statusupdate
  inverter_temperature_name: Temperatuur omvormer
  current_ac1_name: Stroom AC 
  current_ac2_name: Stroom AC fase 2
  current_ac3_name: Stroom AC fase 3
  voltage_ac_max_name: Spanning AC max
  voltage_ac1_name: Spanning AC fase 1
  voltage_ac2_name: Spanning AC fase 2
  voltage_ac3_name: Spanning AC fase 3
  frequency_ac1_name: Netfrequentie
  frequency_ac2_name: Netfrequentie fase 2
  frequency_ac3_name: Netfrequentie fase 3
  power_ac1_name: Vermogen AC
  power_ac2_name: Vermogen AC fase 2
  power_ac3_name: Vermogen AC fase 3
  voltage_pv1_name: Spanning DC 1
  voltage_pv2_name: Spanning DC 2
  voltage_pv3_name: Spanning DC 3
  current_pv1_name: Stroom DC 1
  current_pv2_name: Stroom DC 2
  current_pv3_name: Stroom DC 3
  power_pv1_name: Vermogen DC 1
  power_pv2_name: Vermogen DC 2
  power_pv3_name: Vermogen DC 3
  current_power_pv_name: Vermogen DC
  operation_hours_name: Actieve uren
  # DSMR
  timestamp_name: Update slimme meter
  ELECTRICITY_USED_TARIFF_1_name: Verbruik (laag)
  ELECTRICITY_USED_TARIFF_2_name: Vebruik (normaal)
  ELECTRICITY_DELIVERED_TARIFF_1_name: Genereerd (laag)
  ELECTRICITY_DELIVERED_TARIFF_2_name: Gegenereerd (normaal)
  energy_used_net_name: Verbruikt (net)
  energy_delivered_net_name: Gegenereerd (net)
  CURRENT_ELECTRICITY_USAGE_name: Verbruik (net)
  CURRENT_ELECTRICITY_DELIVERY_name: Teruglevering (net)
  ELECTRICITY_ACTIVE_TARIFF_name: Tarief
  LONG_POWER_FAILURE_COUNT_name: Onderbrekingen (lang)
  SHORT_POWER_FAILURE_COUNT_name: Onderbrekingen (kort)
  VOLTAGE_SAG_L1_COUNT_name: Net dips L1
  VOLTAGE_SAG_L2_COUNT_name: Net dips L2
  VOLTAGE_SAG_L3_COUNT_name: Net dips L3
  VOLTAGE_SWELL_L1_COUNT_name: Net pieken L1
  VOLTAGE_SWELL_L2_COUNT_name: Net pieken L2
  VOLTAGE_SWELL_L3_COUNT_name: Net pieken L3
  INSTANTANEOUS_ACTIVE_POWER_L1_POSITIVE_name: Gebruik L1
  INSTANTANEOUS_ACTIVE_POWER_L2_POSITIVE_name: Gebruik L2
  INSTANTANEOUS_ACTIVE_POWER_L3_POSITIVE_name: Gebruik L3
  INSTANTANEOUS_ACTIVE_POWER_L1_NEGATIVE_name: Teruglevering L1
  INSTANTANEOUS_ACTIVE_POWER_L2_NEGATIVE_name: Teruglevering L2
  INSTANTANEOUS_ACTIVE_POWER_L3_NEGATIVE_name: Teruglevering L3
  current_net_power_name: Vermogen (net)
  current_net_power_l1_name: Vermogen L1
  current_net_power_l2_name: Vermogen L2
  current_net_power_l3_name: Vermogen L3
  INSTANTANEOUS_VOLTAGE_L1_name: Spanning L1
  INSTANTANEOUS_VOLTAGE_L2_name: Spanning L2
  INSTANTANEOUS_VOLTAGE_L3_name: Spanning L3
  INSTANTANEOUS_CURRENT_L1_name: Stroom L1 DSMR
  INSTANTANEOUS_CURRENT_L2_name: Stroom L2 DSMR
  INSTANTANEOUS_CURRENT_L3_name: Stroom L3 DSMR
  net_current_l1_name: Stroom L1
  net_current_l3_name: Stroom L2
  net_current_l2_name: Stroom L3
  net_voltage_max_name: Netspanning max
  # DSMR gas
  timestamp_gas_name: Update gasmeter
  gas_consumption_total_name: Verbruik gas totaal
  gas_consumption_hour_name: Verbruik gas
  # omnik_DSMR (combined)
  last_update_calc_name: Update berekening
  energy_used_name: Verbruikt totaal
  energy_direct_use_name: Direct verbruikt
  power_consumption_name: Verbruik
  power_direct_use_name: Direct verbruik

Om te kunnen uitvoeren naar MQTT is een client plugin verplicht.

De grote hoeveelheid sensor data die door Omnik Data Logger naar MQTT wordt verstuurd wordt standaard voorzien van Engelse namen. In de voorbeeldconfiguratie is te zien hoe deze namen aangepast kunnen worden.

Hiermee is de MQTT integratie gerealiseerd en kun je binnen Home Assistant de sensoren terugvinden.

Als een slimme meter aanwezig is, dan wordt elke 10 seconden een update gelogd. Elke keer wanneer er een update is van de zonnepanelen wordt er ook een update gestuurd van de gecombineerde data, zoals werkelijk verbruik e.d.

Energie functie van Home Assistant

Vanaf release 2021.8.0 heeft Home Assistant een nieuw energie dashboard.

Zie ook deze post: https://jbsoft.nl/site/nl/energy/

Er zijn een aantal extra instellingen bijgekomen waarmee je kunt aangeven vanaf welke datum de tellerstanden geldig zijn die je Slimme Meter en omvormers produceren. Standaard wordt hier 1 januari 1970 aangehouden.

Ondersteuning voor het bijhouden van gasverbruik is er nog niet, hoewel Omnik Data Logger hier al wel op is voorbereid. Zorg er voor dat je de laatste versie van Omnik Datalogger hebt geïnstalleerd als je hiervan gebruik wilt maken.

Volgende: PVoutput