Privacy policy/beleid

Privacy Policy

Last updated: 14-8-2023

Your privacy is important to us. This Privacy Policy explains how we collect, use, disclose, and safeguard your information when you visit our website https://jbsoft.nl.

Please read this Privacy Policy carefully. By accessing or using our website, you agree to the practices described in this Privacy Policy.

Information We Collect

We do not collect any personally identifiable information (PII) unless voluntarily provided by you. The information you provide may include your name, email address, and any messages you submit through our contact forms.

How We Use Your Information

We may use the information you provide for purposes such as responding to your inquiries, improving our website, and sending occasional updates or promotional materials if you have opted in to receive them.

Cookies

Our website may use cookies to enhance your user experience. You can choose to disable cookies through your browser settings.

Third-Party Links

Our website may contain links to third-party websites. We are not responsible for the content or privacy practices of these websites.

Data Security

We implement various security measures to protect the information we collect. However, please be aware that no transmission over the internet is completely secure.

Changes to this Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Any changes will be posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, you can contact us by posting a comment with your question.


Dutch:

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 14-8-2023

Uw privacy is belangrijk voor ons. Dit Privacybeleid legt uit hoe we uw informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen wanneer u onze website https://jbsoft.nl bezoekt.

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door. Door onze website te bezoeken of te gebruiken, stemt u in met de beschreven praktijken in dit Privacybeleid.

Informatie Die We Verzamelen

We verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie (PII) tenzij u deze vrijwillig verstrekt. De informatie die u verstrekt kan uw naam, e-mailadres en eventuele berichten die u indient via onze contactformulieren bevatten.

Hoe We Uw Informatie Gebruiken

We kunnen de verstrekte informatie gebruiken voor doeleinden zoals het beantwoorden van uw vragen, het verbeteren van onze website en het sturen van af en toe updates of promotionele materialen als u ervoor hebt gekozen om deze te ontvangen.

Cookies

Onze website kan cookies gebruiken om uw gebruikerservaring te verbeteren. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen.

Links naar Derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van deze websites.

Gegevensbeveiliging

We nemen verschillende beveiligingsmaatregelen om de verzamelde informatie te beschermen. Houd er echter rekening mee dat geen enkele transmissie via internet volledig veilig is.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina geplaatst.

Neem Contact Met Ons Op

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen door een reactie te posten op de website