PVoutput

Op https://pvoutput.org publiceren vele eigenaren van zonnepanelen hun data. Met Omnik Data Logger is het ook mogelijk om hier naar toe te publiceren. Verder is het de bedoeling om de data van meerdere omvormers samen te aggregeren (op te tellen) en verder ook de data van je slimme meter te verwerken zodat je ook je verbruik kunt inzien. De laatste release (1.5.0) heeft nu ook ondersteuning voor meerdere omvormers. Daarnaast kan de data van een slimme meter worden ingezet om ook het verbruik te berekenen en te publiceren.

Je begint met het aanmaken van een account op https://pvoutput.org. Hier kun je voor je solar systeem een system_id (sys_id in de configuratie) aanmaken waarnaar toe je data wordt gepubliceerd. Bij het system id horen ook API_keys. Omnik datalogger heeft schrijfrechten nodig om data te kunnen publiceren. De api key met schrijfrechten moet dus worden opgenomen in de configuratie. De alleen lezen key kun je gebruiken voor een pvoutput app die je gebruikt op b.v. je smartphone. Heb je een slimme meter, dan kan ook het verbruik worden vastgelegd. Hierbij wordt ook het directe verbruik meegenomen, dit is het deel wat niet door de slimme meter wordt geregistreerd. In de basis is de formule hiervoor:
direct_verbruik = bruto_opgewekt - terug_geleverd.
Om het bruto verbruik correct te berekenen wordt de volgende formule gehanteerd:
bruto_verbruik = netto_verbruik + direct_verbruik
Hierbij is het netto_verbuik het deel wat de slimme meter als verbruik heeft geregistreerd.

Een minimale configuratie voor pvoutput ziet er als volgt uit (voorbeeld gaat uit van tcpclient, maar dat kan ook localproxy of solarmanpv zijn):

omnikdatalogger:
 module: omniklogger
 class: HA_OmnikDataLogger
 timezone: Europe/Amsterdam
 city: Amsterdam
 interval: 360
 persistant_cache_file: C:/users/{gebruikersnaam}/.omnik/persistant_cache.json

 loglevel: DEBUG

 plugins:
  client: tcpclient
  output:
  - pvoutput

 client.tcpclient:
  plant_id_list:
   - '123'

 plant.123:
  inverter_address: 192.168.1.100
  logger_sn: 501234567
  inverter_sn: NLDN302123456789

 pvoutput:
  sys_id: 12345
  api_key: 123apikey456

Omnikdatalogger kan in bepaalde gevallen ook de temperatuur van je omvormer loggen en de netspanning.

Ondersteuning van meerdere sys_id ‘s met meerdere omvormers is mogelijk door sys_id in te stellen bij de omvormer specifieke instellingen, dit is echter niet uitgebreid getest. Laat het me weten als hier vragen over zijn en of je dit wilt gaan gebruiken. Als je hiervoor kiest dan is het verstandig een uniek system id aan te maken voor al je omvormers en een extra system id voor de combinatie van deze data tezamen. De publicatie van de samen gevoegde data is uit te zetten door sys_id weg te laten in de pvoutput configuratie sectie. In dat geval moet wel sys_id worden opgegeven bij de omvormer configuratie, in het voorbeeld is dat onder plant.123.