Slimme meter integratie (optioneel)

Terug naar index

Veel huishoudens beschikken over een slimme meter. Omnik Data Logger heeft de mogelijkheid om deze data uit te lezen en te verwerken. Van belang is dat je een geschikte adapter heb, b.v. https://www.sossolutions.nl/slimme-meter-kabel.

Deze kabel past enerzijds in je slimme meter op de P1 poort en is voorzien van een USB stekker aan de andere zijde. Als de USB stekker op een system wordt aangesloten dan wordt deze als een seriële poort herkend.

Omnik Data Logger kan de seriële poort rechtstreeks uitlezen of via een TCP verbinding. Dat laatste is met name hand als het systeem waarop je Omnik Data Logger software draait zich niet in de buurt van je meterkast bevindt.

Zelf gebruik ik ser2net waarmee ik de slimme meter bereikbaar maak via TCP (poort 3333). Ser2net is er ook als een Docker container. Zelf gebruik ik het image van jsurf/rpi-ser2net:buster. De laatste versie hiervan ondersteund meerdere clients te gelijker tijd, handig bij het testen, of als je andere software hebt die de meter wil uitlezen.

Slimme meter toevoegen aan de configuratie (direct)

Hieronder vindt je de minimale configuratie om de slimme meter te verbinden met je omvormer.

omnikdatalogger: module: omniklogger class: HA_OmnikDataLogger tijdzone: Europa/Amsterdam stad: Amsterdam interval: 360 persistant_cache_file: C:/users/{gebruikersnaam}/.omnik/persistant_cache.json loglevel: DEBUG

 dsmr:
  terminals:
   - term1
  tarif.0001: laag
  tarif.0002: normaal

 dsmr.term1:
  mode: device
  port: /dev/ttyUSB0
  dsmr_version: '5'
  total_energy_offset: 15338.0
  gas_meter: true

 plant.123: inverter_adres: 192.168.1.100 logger_sn: 501234567 inverter_sn: NLDN302123456789

port kan op Windows b.v. COM3 zijn.

Slimme meter toevoegen aan de configuratie (via TCP)

omnikdatalogger: module: omniklogger class: HA_OmnikDataLogger tijdzone: Europa/Amsterdam stad: Amsterdam interval: 360 persistant_cache_file: C:/users/{gebruikersnaam}/.omnik/persistant_cache.json loglevel: DEBUG

 dsmr:
  terminals:
   - term1
  tarif.0001: laag
  tarif.0002: normaal

 dsmr.term1:
  mode: tcp
  host: 192.168.x.x
  port: 3333
  device: COM3
  dsmr_version: '5'
  total_energy_offset: 12345.0
  gas_meter: true

 plant.123: inverter_adres: 192.168.1.100 logger_sn: 501234567 inverter_sn: NLDN302123456789

Koppeling met je omvormer

Met het attribuut plant_id koppel je de slimme meter instantie aan je omvormer. Hiermee worden de gegevens van de slimme meter gecombineert met die van je omvormer. Er is ook een attribuut total_energy_offset die je kunt instellen op de waarde waarop je wilt beginnen met tellen. Zeker als een omvormer is vervangen wil je vaak niet opnieuw bij 0 beginnen.

Voor het publiceren naar pvoutput kan wel de data van alle omvormers worden meegenomen. De data van de slimme meter wordt in data geval meegenomen, ook als deze aan één van de omvormers is gekoppeld. Hierover meer in de uitleg over pvoutput. Installeer wel de laatste versie (minimaal 1.5.0) van omnikdatalogger.

In de basis is hiermee de slimme meter integratie gerealiseerd.

Verder naar: MQTT en Home Assistant integratie